Peiriant tynnu gwythiennau heglog amledd uchel

 • 30mhz high frequency laser spider vein removal machine for clinic used

  Peiriant tynnu gwythiennau pry cop laser amledd uchel 30mhz ar gyfer clinig a ddefnyddir

  Mae'r driniaeth hon yn effeithiol ar gyfer unrhyw fath o groen a hefyd yn helpu i gael gwared ar bibellau gwaed ystyfnig sy'n cael eu gadael gan driniaethau eraill.Gyda chanlyniadau cyflym ac uniongyrchol, gall cleifion ailddechrau gweithgareddau arferol yn syth ar ôl hynny.

 • 3000000hz high frequency laser spider vein removal machine

  Peiriant tynnu gwythiennau pry cop laser amledd uchel 3000000hz

  Mae'r driniaeth hon yn effeithiol ar gyfer unrhyw fath o groen a hefyd yn helpu i gael gwared ar bibellau gwaed ystyfnig sy'n cael eu gadael gan driniaethau eraill.Gyda chanlyniadau cyflym ac uniongyrchol, gall cleifion ailddechrau gweithgareddau arferol yn syth ar ôl hynny.

 • 30MHZ spider vein removal machine used in beauty salons

  Peiriant tynnu gwythiennau pry cop 30MHZ a ddefnyddir mewn salonau harddwch

  Mae dyfeisiau tynnu gwythiennau pry cop amledd uchel yn gweithredu trwy osgiliadau electromagnetig ar amleddau hyd at 30MHZ.Mae'r driniaeth yn torri haemoglobin yn foleciwlau bach mewn 1/1000 o eiliad i gael gwared ar gapilarïau croen a chyflawni effaith cochni un-amser.

   

 • 30Mhz Facial Red / Spider Vein Removal Machine High Frequency Technology

  30Mhz Wyneb Coch / Peiriant Tynnu Gwythïen Spider Technoleg Amlder Uchel

  Mae cyfarpar therapi gwaed coch yn defnyddio triniaeth ddi-boen amledd uchel, gan drosglwyddo'r egni a ryddhawyd i dan yr wyneb croen, tynnu'r capilarïau gwaed â newidiadau patholegol a thorri'r haemoglobin yn ddarnau.Yna bydd y darnau hyn o haemoglobin yn dod yn grŵp moleciwlaidd bach a allai gael ei amsugno gan feinweoedd.
  Ar ôl i haemoglobin gael ei dorri'n ddarnau, bydd moleciwlau ocsigen yn cael eu rhyddhau, ac yna mae cochni'r capilarïau gwaed wedi'u chwalu yn pylu mewn amrantiad.

 • Spider vein removal machine(NBW-V600)

  Peiriant tynnu gwythiennau heglog (NBW-V600)

  Mae'r mellt micro-smotiau amledd uchel yn cynhyrchu osciliad electromagnetig amledd uchel ultra 30Hz, gyda'r sidan meddal unigryw (na deneuach gwallt), am 1/1000 eiliad yn torri'r haemoglobin, Bydd yn rhyddhau'r trosglwyddiad egni i wyneb y croen ar ôl cael gwared ar briwiau, capilarïau, ac egwyl haemoglobin mewnfasgwlaidd yn ei gwneud yn moleciwlau bach yn cael eu hamsugno gan y meinwe croen ei hun.